ตัวช่วยครูและนักเรียนมาแล้ว!

ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด และรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน

  • Authoring Tool (AT): สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Verification System (CVS): ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Center (CC): ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Management System (CMS): บริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Local Content Server (LCS): ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่ออยากเรียนรู้..ใช้งานเรา!

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ใน 8 ประเภทเนื้อหา ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย รองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้

ผู้ใช้งาน: นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน

คู่มือการใช้งานและติดตั้ง: ทุกระบบปฏิบัติการ
คู่มือการใช้งาน: Website

เราสร้างเองได้!

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ ePub และอัปโหลดไฟล์ ePub เข้าสู่ระบบ สามารถแทรก ตาราง ภาพ เสียง วีดิทัศน์ วัตถุ 3 มิติ แกลลอรี่พร้อมทั้งเชื่อมโยงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จาก Content Center ได้ ซึ่งโปรแกรมจะติดตั้งพร้อมโปรแกรม ePub Reader สำหรับใช้ในการเปิดอ่านไฟล์ ePub เพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานสำนักงาน หรืองานอื่น ๆ ได้

ผู้ใช้งาน: นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน: Windows

ของดีต้องช่วยกันมอง!

เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ ก่อนที่จะเผยแพร่ผ่าน Content Center (CC)

ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิในกลุ่มผู้ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภท
คู่มือการใช้งาน: User

ห่างไกลแค่ไหน…ก็เรียนรู้ได้!

เป็นระบบที่ติดตั้งและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN) โรงเรียน/หน่วยงาน สามารถอัปเดตเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากระบบส่วนกลางได้ และผู้ใช้งานสามารถใช้ Content Center (CC) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Local Content Server (LCS)

ผู้ใช้งาน: นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน: Windows

เนื้อหาแบบไหนเราก็เอาอยู่!

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งาน แดชบอร์ด รายงานต่าง ๆ จำนวนและสถานะของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านชุดโปรแกรมและระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center

ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งาน: Website

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019